TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Unapred pripremljen plan reorganizacije

Materijal - unapred pripremljeni plan reorganizacije Tigar ad Pirot:

- Unapred pripremljeni plan reorganizacije

- Vanredni izveštaj nezavisnog revizora na dan 31.12.2018.

- Izveštaj o proceni vrednosti

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.