TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Struktura akcijskog kapitala

Deset najvećih akcionara na dan 31.05. 2018.

Redosled prvih deset akcionara po broju akcija i njihovo učešće u strukturi vlasništva kompanije Tigar a.d. prikazana je sledećom tabelom:

 

 

 

 

1

REPUBLIKA SRBIJA

3,234,664

42.20

2

POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD

1,448,601

18.90

3

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVAL. OSIG.

581,367

7.58

4

AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD

429,429

5.60

5

NIKOMMS DOO BEOGRAD

396,283

5.17

6

OPŠTINA PIROT

245,432

3.20

7

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O.

215,487

2.81

8

PIO FOND RS

149,981

1.96

9

REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR.

122,184

1.59

10

JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD

61,407

0.80

 

 

 

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.