TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Nadzorni odbor

Portfolio korporacije-nadzorni odbor

Nadzorni odbor kompanije Tigar a.d je u sledećem sastavu: 

1. Jelena Bečanović, predsednica Nadzornog odbora

2. Dejan Jovešić, član

3. Milutin Radenković, član

4. Dragan Penezić, član
 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.