TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Godišnji finansijski izveštaj

2018. godina 

Godišnji izveštaj za 2018.godinu 

Godišnji konsolidovani izveštaj za 2018.godinu 
 

 

2017. godina 

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu 

Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu 


 

2016. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu sa mišljenjem revizora 

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu (za statističke potrebe) 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu sa mišljenjem revizora 

Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu (za statističke potrebe) 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2014. godina 

Redovni izveštaj o poslovanju za 2014. godinu 

Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu (za statističke potrebe) 2013. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu 2012. godina 

Korigovani izveštaj o poslovanju za 2012. godinu 

Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2012. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Upitnik o praksi korporativnog upravljanja 

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2011. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2011. i Izveštaj nezavisnog revizora 2010. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2010. i Izveštaj nezavisnog revizora 2009. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2009. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2009. i Izveštaj nezavisnog revizora 2008. godina 

Izveštaj o poslovanju za period januar-decembar 2008. godine 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2008. i Izveštaj nezavisnog revizora 2007. godina 

Izveštaj o poslovanju za 2007. godinu 

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora 

Finansijski izveštaji 31. decembar 2007. i Izveštaj nezavisnog revizora 

 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2008. godinu 
 

U skladu sa Zakonom o raeunovodstvu i reviziji Republike Srbije, elan 32 (Službeni glasnik Republike Srbije broj 46/06), obelodanjujemo finansijske izveštaje matienog preduzeaa i zavisnih preduzeaa u okviru korporacije TIGAR za 2008. godinu.TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu (kons.) 

TIGAR a.d. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans stanja na dan 31.12.2008. godine 

TIGAR a.d. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Konsolidovani izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR EXPORT-IMPORT d.o.o. Beograd - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Mišljenje nezavisnog revizora za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans stanja na dan 31.12.2008.godine 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Bilans uspeha za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008.godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu 

TIGAR INCON d.o.o. Pirot - Napomene uz finansijske izveštaje za 2008. godinu 
 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2007. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2007. godinu 
 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2006. godinu 

TIGAR a.d. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR OBUAA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR TEHNIEKA GUMA d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR HEMIJSKI PROIZVODI d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR TRGOVINE d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

TIGAR POSLOVNI SERVIS d.o.o. Pirot - finansijski izveštaji za 2006. godinu 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.