TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Bitni događaji


Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.

29.03.2019.


Sazivanje vanredne Skupštine akcionara Tigra a.d.

08.03.2019.


Zapisnik sa vanredne sednice Skupstine akcionara Tigar ad.


17.09.2018.

Izveštaj sa održane vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.
17.09.2018.

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara Tigar ad.
27.08.2018.

Izveštaj o poslovanju za period januar-jun 2018
20.08.2018.

Izveštaj sa održane Skupštine akcionara Tigra a.d.
29.06.2018.

Informacija o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara Tigra a.d.
28.06.2018.

Prospekti - Informator o izdavaocu ( JANUAR - DECEMBAR 2017.)
15.05.2018.

Izveštaj o poslovanju za period januar -mart 2018.
09.05.2018.

Informacija od bitnog znacaja - Imenovan novi generalni direktor Tigra a.d.
11.08.2017.

Održana ponovljena redovna sednica Skupštine akcionara
03.07.2017.

Informacija o održavanju Ponovljene redovne sednice Skupštine akcionara
23.06.2017.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2017.
24.05.2017.

Odluka o izdavanju VIII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 8. emisije
13.02.2017.

Odluka o izdavanju VII emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 7. emisije
30.12.2016.

Odluka o izdavanju VI emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 6. emisije
23.12.2016.

Odluka o izdavanju V emisije običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Tigar AD Pirot
Izveštaj o upisanim akcijama 5. emisije
02.12.2016.

Informacija od bitnog značaja
22.09.2016.

Informacija od bitnog značaja o održanoj redovnoj Skupštini akcionara 2016.
23.06.2016.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2016.
17.05.2016.

Informacija od bitnog značaja o statusnoj promeni
21.09.2015.

Informacija od bitnog značaja o ponovljenoj redovnoj Skupštini akcionara 2015.
08.07.2015.

Informacija od bitnog značaja o održavanju ponovljene Redovne Skupštine akcionara 2015.
29.06.2015.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2015.
18.05.2015.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2015.
08.05.2015.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2014.
24.06.2014.

Informacija od bitnog značaja o redovnoj Skupštini akcionara 2014.
15.05.2014.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2014.
14.04.2014.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2013.
14.03.2014.

Informacija od bitnog značaja o Vanrednoj sednici Skupštine akcionara 2013.
22.12.2013.

Informacija od bitnog značaja
26.11.2013.

Obaveštenje o dogadajima od znacaja za investicionu javnost - odlaganje roka za publikovanje kvartalnog izvestaja
15.08.2013.

Informacija od bitnog značaja
02.07.2013.

Izveštaj sa Skupštine akcionara 2013.
20.06.2013.

Održana redovna Skupština akcionara Tigra AD
17.06.2013.

Informacija
11.04.2013.

Informacija investicionoj javnosti
21.02.2013.

Informacija od bitnog značaja
14.02.2013.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu
5.12.2012.

TIGAR a.d. - XXXVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
31.10.2012.

TIGAR a.d. - XXXIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
31.10.2012.

TIGAR a.d. - XXXIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
10.09.2012.

TIGAR a.d. - XXXII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
07.09.2012.

TIGAR a.d. - XXXI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.07.2012.

TIGAR a.d. - XXX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
24.07.2012.

TIGAR a.d. - XXIX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
17.07.2012.

TIGAR a.d. - XXVIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
11.07.2012.

Konstituisan Nadzorni odbor
05.07.2012.

Zapisnik sa Skupštine akcionara
3.07.2012.

TIGAR a.d. - XXVII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
03.07.2012.

Izveštaj sa Skupštine akcionara
27.06.2012.

TIGAR a.d. - XXVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
08.06.2012.

TIGAR a.d. - XXIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
28.05.2012.

TIGAR a.d. - XXII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
14.05.2012.

TIGAR a.d. - XXI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.04.2012.

TIGAR a.d. - XX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.04.2012.

TIGAR a.d. - XIX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
29.03.2012.

TIGAR a.d. - XVIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
27.03.2012.

TIGAR a.d. - XVII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.03.2012.

TIGAR a.d. - XVI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
15.03.2012.

TIGAR a.d. - XV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
09.03.2012.

TIGAR a.d. - XIV emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
07.02.2012.

TIGAR a.d. - XIII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
30.01.2012.

TIGAR a.d. - XII emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
30.01.2012.

TIGAR a.d. - XI emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
26.01.2012.

TIGAR a.d. - X emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
24.01.2012.

TIGAR a.d. - IX emisija kratkoročnih obveznica bez javnog poziva
31.12.2011.

Isplata dividende
28.12.2011.

Obaveštenje o izdavanju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti bez javne ponude
08.07.2011.

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
27.06.2011.

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
23.05.2011.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot za period januar ďż˝ jun 2011. godine
16.05.2011.

Najava dostavljanja Izveštaja za period JANUAR - MART 2011. godine
11.05.2011.

Izveštaj o bitnom događaju javnog društva
15.11.2010.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva TIGAR Pirot za period jul ďż˝ decembar 2010. godine
15.11.2010.

Izveštaj sa Skupštine akcionara
21.06.2010.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja Akcionarskog društva Tigar Pirot za period januar-jun 2010. godine
14.05.2010.
 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.