TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

TIGAR AD DOBIO ZAKLJUČAK VLADE O KONVERZIJI DUGA U KAPITAL

TIGAR AD DOBIO ZAKLJUČAK VLADE O KONVERZIJI DUGA U KAPITAL
16.09.2016

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 13. septembra 2016, donela je Zaključak kojim se daje saglasnost da se dospela i nenaplaćena potraživanja Republike Srbije prema kompaniji Tigar AD po osnovu javnih prihoda budžeta Republike Srbije konvertuju u trajni ulog Republike Srbije i preporučuje poveriocima, kod kojih država ima udeo u vlasništvu, da svoja potraživanja konvertuju u trajni ulog u kapitalu društva.

Ovim Zaključkom se omogućava realizacija jedne od mera predviđene pravnosnažno usvojenim UPPR-om Tigra AD.

Generalni direktor kompanije Tigar AD Branislav Čurić istakao je da je ova odluka jako značajna za dalje poslovanje kompanije, naglašavajući da je dug od oko 50 miliona evra iz ranijih perioda, veliko opterećenje za poslovanje firme.

Ovim zaključkom Vlada je prepoznala napore i aktivnosti koje su preduzete u poslednje četiri godine i na taj način pokazala jasan stav da se podrže ona privredna društva koja ostvaruju rezultate u poslovanju, izvozno su orijentisana i zapošljavaju značajan broj ljudi.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.