TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

TIGAR A.D. KAO POKRETAČ DRUŠTVENOG RAZVOJA

TIGAR A.D. KAO POKRETAČ DRUŠTVENOG RAZVOJA
28.02.2018

Tigar a.d. učesnik je okruglog stola o ulozi kompanija i njihovim mogućnostima za ulaganje u razvoj i napredak društva. Okrugli sto održan je u organizaciji "Propulsion. fund"-a, sa temom- ključna uloga kompanija u kreiranju budućnosti društva u kome posluju.

Marija Milentijević, šef kabineta generalnog direktora rekla je da je ovim učešćem Tigar a.d. prepoznat kao društveno odgovorna kompanija i kao primer dobre prakse poslovanja kompanija u jugoistočnoj Srbiji. Na okruglom stolu predstavljen je model društveno odgovornog poslovanja kompanije Tigar a.d., koji posluje u skladu sa medjunarodnim standardima u ovoj oblasti, u skladu sa svojim internim aktima i u skladu sa etičkim kodeksima svojih kupaca.

Na tribini su učestvovali i predstavnici kompanije Leoni Wiring System Southeast d.o.o., predstavnik Sektora ekonomije i spoljne trgovine Ambasade SAD u Beogradu kao i predstavnik udruženja "Eneca".


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.