TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skandinavska armija u Tigrovim čizmama – video

Skandinavska armija u Tigrovim čizmama – video
12.07.2018

Kompanija Tigar a.d. iz Pirota pokrenula je proizvodnju proizvodnog programagumenih čizama specijalne namene za finsku armiju u 2018. godini. U pirotskojfabrici obuće planirana proizvodnja za finsku armiju je 15 000 pari specijalne,letnje i zimske obuće u vrednosti od oko 660 000 eura za 2018/2020 godinu.Očekuje se da će u 2019. godini u čizmama “Kaira” istog brenda, proizvedenimu Tigrovoj fabrici obuće, koračati i švedska armija uz realizaciju tendera čija jevrednost 220 000 eura. Prema rečima Vladimira Ilića generalnog direktora kompanije Tigar a.d. tender jedobila firma “Berner-Nokian brend“, Tigrov strateški kupac i odnosi se nasnabdevanje finske armije čizmama u 2018. i 2020. godini, za koje je počelaproizvodnja u tri smene u Tigrovoj fabrici obuće. 

Direktor Ilić je istakao da se radi otenderu sa vrlo zahtevnom dokumentacijiom skandinavskog tržišta čime jedokazano da kompanija Tigar može da odgovori kvalitativnim izazovima uproizvodnji obuće specijalne namene sa specifičnim karakteristikama: otpornost nahemijske agense, na ozon, bez pojave riseva, otpornost na visoke temperature, kao izaštita noge od RHB kontaminacije, termalnog impulsa nuklearne eksplozije i od kapigoruće napalm smeše, a sve to uz poštovanje rokova izrade i svetskih standarda uokviru EU, SAD, RUS normi. Zahvaljujući ručnoj izradi visoko kvalitetne gumeneobuće u fabrici koja upošljava preko 600 radnika, stručnjaka, tehnologa, u Tigrovimčizmama bezbedno će koračati skandinavski vojnici kao što već koračaju vatrogasciu Hong Kongu, radnici na naftnim platformama u Kanadi, lovci širom Evrope. Naulicama Francuske, Švedske, Danske, Italije, Velike Britanije, gumena obuća postalaje funkcionalana potreba dama koje su se opredelile za renomirane svetskebrendove proizvedene u Pirotu.

Direktor Vladimir Ilić naglašava da na osnovu preuzetih ugovorenih obaveza da krajaove godine, za firme “Madirom”, “IJH”, “Berner – Nokian brend”, za zaštitni program ibrendove Tigar, leto će biti veoma vruće u pirotskoj fabrici obuće, jer su kapacitetipopunjeni, a planirana realizacija može da premaši vrednost od 12 miliona eura.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.