TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Održana sednica skupštine akcionara Tigra ad – video

Održana sednica skupštine akcionara Tigra ad – video
29.06.2018

Na redovnoj sednici skupštine akcionara kompanije Tigar ad, koja je odrzana danas u sedištu drustva, doneta je odluka o usvajanju godisnjeg Finasijskog izvestaja za 2017 godinu kao i usvajanju Konsolidovanog godisnjeg finasijskog izvestaja za 2017.godinu. Pored ostalog, donete su i odluke o prosirenju broja Nadzornog odbora kompanije.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.