TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

OBAVEŠTENJE O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU USLUŽNOG ENTITETA TIGAR OBEZBEĐENJE D.O.O.

OBAVEŠTENJE O JAVNOM NADMETANJU ZA PRODAJU USLUŽNOG ENTITETA TIGAR OBEZBEĐENJE D.O.O.
07.10.2016

Oglas za prodaju uslužnog entiteta Tigar a.d. Pirot (Tigar Obezbeđenje d.o.o) putem javnog nadmetanja je objavljen u dnevnom listu „Politika“ dana 06.10.2016. godine.

Javno nadmetanje je zakazano za dan 07.12.2016 godine u sedištu matičnog Društva u Pirotu, ul. Nikole Pašića 213, Upravna zgrada, Velika sala, sa početkom u 12h.

Na oglas za prodaju nije bilo zainteresovanih lica za učešće.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.