TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

IMENOVAN NOVI IZVRŠNI DIREKTOR ZA PODRŠKU POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA TIGRA AD

IMENOVAN NOVI IZVRŠNI DIREKTOR ZA PODRŠKU POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA TIGRA AD
30.08.2016

Na sednici Nadzornog odbora Tigar a.d, održanoj 29.8.2016. godine, imenovan je novi izvršni direktor za podršku poslovnim aktivnostima.

Na mesto novog izvršnog direktora imenovana je Biljana Bogdanović, diplomirani inženjer industrijskog menadžmenta, umesto Zorice Mladenović. U Tigru je od 2005. godine. Tokom svog radnog angažovanja obavljala je poslove saradnika na raspodeli u okviru Službe raspodele, a od aprila 2013. godine je bila angažovana na poslovima rukovodioca Službe raspodele. Od februara 2015. godine obavljala je poslove direktora Kadrovske funkcije.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.