TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Dobrodošli na web prezentaciju Tigar a.d.

TIGAR A.D.

POZNATO SVETSKO IME VIŠE OD OSAM DECENIJA

U okviru naše kompanije izrađuju se visokokvalitetne gumene čizme (zaštitne, radničke, modne, kao i čizme za lov i ribolov) gumeno-tehnička roba (gumeni profili i cevi, fleksi cevi, proizvodi za rudarstvo, brodogradnju, auto i avio-industriju), lopte i sportski rekviziti i proizvodi od gumenog reciklata. U fabrici hemijskih proizvoda posebno se izdvajaju poliuretanski podovi, prvenstveno namenjeni kompanijama sa HACCP standardom, kao i razne vrste lepkova.

Kvalitet proizvoda u skladu je sa EU standardima, a ključne grupe proizvoda su sertifikovane od strane vodećih međunarodnih akreditacionih institucija.

Politike kvaliteta i zaštite životne sredine ugrađene su u osnove poslovne politike i imaju punu primenu kroz poštovanje standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Naša kompanija je lider u proizvodnji gumene obuće u regionu.

Kompanija Tigar je otvoreno akcionarsko društvo čije su akcije kotirane na Beogradskoj berzi.

TIGAR A.D.

Naši proizvodi

Generalni Direktor

Generalni Direktor

Vladimir Ilić
Diplomirani pravnik, master Evropska politika i upravljanje krizama Univerziteta u Beogradu.

Na funkciju generalnog direktora kompanije Tigar a.d. imenovan je odlukom Nadzornog odbora 08.08.2017. godine.

U svom dosadašnjem radu obavljao je funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna pitanja.

Aktivno je učestvovao u radu u radnim grupama pri resornom ministarstvu u delu donošenja novih Zakona.

Tri godine je obavljao dužnost direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu nakon destogodišnjeg radnog iskustva na mestu pravnika.

Stručnu praksu i usavršavanje stekao je u Sjedinjenim Američkim državama u kompaniji „AVW Equipment Company“.

Aktuelno

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.